Domov » Kaj storiti?

Kaj storiti?

Slovenija je dežela paradoksa, dežela dveh vzporednih svetov! Sveta političnih intrig, konfliktov in korupcije, z glavnimi protagonisti – parlamentrarnimi političnimi strankami in njihovimi meceni (strici) iz ozadja, ki so deležni nesorazmerno velike medijske podpore. In sveta, za medije povsem nezanimivih a dobrih, večinoma a-političnih ljudi, entuziastov, ki svoj prosti čas razdajajo dobrim idejam in pozitivnim dejanjem.

V tem dobrem paralelnem svetu, ki ga mediji namerno ignorirajo, že dolgo časa delujemo ‘za narodov blagor’ tudi člani Stranke Slovenskega Naroda.

Delujemo uspešno, kolikor je to pač v moči povsem neinstitucionalnega subjekta, ki nima prav nikakršnih izvršilnih ali zakonodajnih vzvodov za svoje delo, pa tudi finančnih sredstev ne. Gre za popolnoma volontersko, a zelo strokovno delo. Delovali bi lahko še veliko uspešneje, če bi ljudje v zadostnem številu vedeli da smo prisotni in resnično zavzeti. A kot rečeno, medijske podpore nimamo, denarja pa tudi ne, da bi lahko plačevali drago medijsko nastopanje ali obveščanje. Politično vezani mediji, v večji meri politično vpetih lastnikov, si pač ne upajo poročati o morebitni politični konkurenci. Gre za začaran krog slabih ljudi, ki so medijsko izpostavljeni in dobrih ljudi, ki so namerno medijsko prezrti. Torej volilci nimajo objektivne slike, kaj se v Sloveniji točno dogaja in se na podlagi pomanjkljivih informacij tudi napačno odločajo na volitvah. Rezultat pa je viden – katastrofalno stanje in razkroj države v vseh segmentih družbe ter posledično veliko ljudi obsojenih na večno revščino.

V SSN se zavedamo, da je naše delo kot maratonski tek na dolge proge. A upamo, da se bo počasi dober glas o nas, le razširil do slehernega Slovenca, doma in v tujini.

S čim vas torej lahko potolažimo ali pritegnemo, dragi Slovenci!? Predvsem z zagotovilom, da v SSN razvite celovite (sistemske) rešitve za današnje katastrofalno stanje v državi obstajajo, in to precej dobre, upamo si trditi, da celo najboljše na ravni celotne Evopske Unije! Podobno kot nas z vrhunskimi rezultati osrečujejo slovenski športniki, enako lahko s pomočjo SSN, Slovenija postane gospodarski šampion v BDP na prebivalca. Torej vas lahko potolažimo, obstaja luč na koncu tunela in upanje v svetlo prihodnost, za vse nas in naše zanamce. A nam morate državljani najprej iskazati potrebno zaupanje na volitvah. Več zaupanja bo, prej bomo skupaj ozdravili našo domovino.

SSN že nekaj časa pripravlja sveženj inovativnih sistemskih rešitev (zakonodajnih in izvršilnih), s katerimi se bo slovensko gospodarstvo dokaj hitro postavilo na noge ter uredili ostali aspekti delovanja države. Ker je dobro gospodarstvo in s tem povezana nova delovna mesta temelj preživetja državljanov ter finančnih sredstev za vse ostale dejavnosti, ki jih država nudi svojim prebivalcem, smo se v SSN najbolj posvetili prav temu segmentu družbe. Z izvolitvijo novih poslancev v Državni zbor iz vrst SSN, pa bo poleg zagona gospodarstva avtomatično prekinjena tudi sistemska korupcija na državni ravni, saj se bo pretrgala mafijska vez med ”starimi znanci”, ki vedrijo od osamosvojitve naprej na ključnih političnih pozicijah.

V SSN smo v svojih sistemskih rešitvah obdelali prav vse kar je potrebno za gospodarsko rast in razvoj. Od osnutkov nove zakonodaje iz naslova korporativnega, delovnega in fiskalnega prava, inovativnih rešitev za zagon delov ali celotnih industrijskih panog, mednarodnega sodelovanja in investicij, zagotovitve optimistične podjetniške klime, optimalnega črpanja evropskih sredstev, sanacije javnih bank s pretežnim kapitalom bank, iz naslova novih produktov, ki bodo pritegnili nove komitente z depoziti, do nabora oseb, ki imajo sposobnosti za pošteno, preudarno in vešče upravljanje z javno lastnino. Torej celoten gospodarski paket dobrih inovativnih rešitev.

Zaenkrat smo pripravljeni javnosti razkriti le osnovne opombe, t.i. 10. gospodarskih zapovedi, brez podrobnejše obrazložitve, kako to zagotoviti v realnem okolju. Več vam bomo razkrili kasneje, v volilni kampanji za volitve v Državni zbor, kajti gre za dragoceno intelektualno lastnino in primerjalno prednost pred parlamentarno politiko, ki se je že večkrat posluževala plagijatorstva.

INOVATIVNE GOSPODARSKE REŠITVE SSN – 10. gospodarskih zapovedi

 1. strateška tuja in domača vlaganja, držav partneric v povezavi z luko KP in SLO železnicami, Slovenija postane glavni distribucijski center srednje in jugovzhodne Evrope
 2. drugi strateški gospodarski projekti: interkontinentalni, kontinentalni, meddržavni in lokalni
 3. zagon novih industrijskih panog in proizvodnja produktov z veliko dodano vrednostjo
 4. nova poslovna in turistična podoba Slovenije, ki temelji na razviti tehnologiji, ohranjanju zdravega okolja in zeleni energetski politiki. Slovenija mora srednjeročno iz 4. lige preiti v 2. ligo tehnološko razvitih držav EU. Z boljšo podobo Slovenije bo avtomatično Slovenski proizvod dosegal večjo ceno na mednarodnem trgu
 5. vzpostavitev vzpodbudnega vsenacionalnega in lokalnega gospodarskega okolja ter optimistične podjetniške klime
  - nova inovativna korporacijska, delovna in fiskalna zakonodaja
  - nov način registracije in vodenja registra pravnih oseb
  - informacijska podpora (centralni informacijski sistem)
  - dokončna ureditev plačilne discipline
  - pomoč mladim mikro in malim podjetjem, vzpodbujanje inovacij, mikro kreditiranje, podjetniški inkubatorji, funkcionalne poslovno-obrtne cone, unificirani tehnološki parki…
  - ažurnejša podpora državnih organov in pravosodja, vključno z zmanjšanjem birokracije in s pravno zaščito intelektualne lastnine in poslovanja
  - t.i. podjetniški ombudsman, javni svetovalec ki vodi nove podjetnike skozi prvi administrativni proces do pričetka poslovanja
  - strožja penalizacija za kazenske in prekrškovne gospodarske delikte
 6. sanacija bančništva
  - prestrukturiranje poslovanja bank
  - novi bančni produkti
  - pridobitev večjega števila komitentov
  - z večjim deležem kapitala bank do sanacije, namesto obremenjevanja davkoplačevalcev
 7. strateško umeščanje gospodarskih objektov in javne infrastrukture v prostor
 8. inovativna fiskalna politika – inovativno obdavčenje gospodarstva, ki bo vzpodbujalo gospodarsko iniciativo namesto sedanjega, ki duši gospodarstvo in podjetniški optimizem
 9. intenzivna gospodarska diplomacija, strateška vloga države
 10. večji izkoristek razpoložljivih sredstev EU za financiranje gospodarstva in infrastrukturnega razvoja

Verjetno boste nekateri postavili vprašanje, zakaj SSN teh ukrepov ne predlaga slovenski vladi!? Verjemite, poslali smo kompetentno osebo v slovenski vladi leta 2013 in 2014 s predlogom o zagonu industrijske panoge, ki v Sloveniji trenutno životari a ima enormen proizvodni in izvozni potencial. V predhodni Janševi vladi leta 2013 smo čakali skoraj leto dni do prvega sestanka, ki je potekal s takratno vodjo kabineta predsednika vlade in zatem še z vodjo kabineta ministra za gospodarstvo. Zadeva je bila prekinjena ko je mandat prvzela Alenka Bratušek leta 2014. Kjer smo sicer čakali le 14 dni do prvega sestanka z vodjo kabineta predsednice vlade, a se je izkazalo da te vlade ni zanimala dolgoročna gospodarska rast, saj je to delo za dve ali tri leta in bi si lahko dobre rezultate lastila šele naslednja vlada. Glede na slabe izkušnje smo prenehali vladam ponujati naše dobre usluge, kajti režimske politike očitno ne zanima gospodarski razvoj, ampak osebne in strankarske koristi.