Domov » Peticija

Peticija

Za odvzem premoženja nezakonitega izvora.

Namen peticije, je zbrati dovolj veliko podporo državljanov Slovenije, za sprejem ustrezne pravne regulative, s katero bi se nezakonito pridobljeno premoženje, predvsem iz naslova nezakonite privatizacije (tajkunizacija) ter tudi iz naslova običajnega kriminalnega združevanja, vrnilo skupnosti. Odvzeto premoženje bi na podlagi sodbe in sodne izvršbe prešlo v javno last, oziroma postalo del izrednih sredstev proračuna Republike Slovenije.

Dano v javnost dne, 06.01.2013. Tu podpišete peticijo!

 

ZAHTEVA VLADI IN DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. odstavek:
Zahtevamo spremembo Ustave Republike Slovenije in sprejetje Ustavnega zakona o lustraciji za vse osebe člane, bivšega enopartijskega režima, ki so nadaljevali z opravljanjem najvišjih družbenih funkcij, od začetka osamosvojitve do danes. Absolutno pa za vse tiste funkcionarje, kateri so povzročili politično, gospodarsko ali moralno škodo, državi (domovini) in družbi (ljudstvu).
Zahtevamo, da Vlada Republike Slovenije pripravi in da v proceduro Državnemu zboru Republike Slovenije na izglasovanje, pravna dopolnila za spremembo dela Ustave in pravno besedilo za Ustavni zakon o lustraciji.

2. odstavek:
Zahtevamo sprejetje Ustavnega zakona o nezastaranju odgovornosti za vse osebe, ki so sodelovale v nezakoniti privatizaciji, ki je imelo za posledico nezakonito ali krivično privatizacijo (lastninjenje) družbenega premoženja prejšnega sistema. S tem, ko so nezakonito, škodljivo oziroma krivično pridobili premoženje, so oškodovali skupnost oziroma celotno družbo. Zahtevamo, da Vlada Republike Slovenije pripravi in da v proceduro Državnemu zboru Republike Slovenije na izglasovanje pravno besedilo za Ustavni zakon.

3. odstavek:
Zahtevamo sprejetje Zakona o vrnitvi premoženja, pridobljenega na nezakonit oziroma krivičen način. Zahtevamo, da se na podlagi sodb in sodnih izvršb odvzame nezakonito in krivično pridobljeno premoženje od začetka poteka privatizacije do danes.
Prav tako zahtevamo, da se razveljavi Zakon o privatizaciji. Vsi postopki, kateri so bili izvedeni po tem zakonu naj se razveljavijo in pridobljeno premoženje vrne nazaj v javno last ter ponovi postopek privatizacije v skladu s pravili novega Zakona o privatizaciji družbenega in državnega premoženja. V kolikor lastnik premoženja ne dokaže zakonitost in predvsem transparentnen postopek o pridobitvi  premoženja v vrednosti nad 500.000.- €, mu le-tega sodišče odvzame. Država naj to zakonsko dosledno uredi in krivično pridobljeno premoženje vrne v javno last, denarna sredstva premoženja iz raznoraznih računov (domačih in v tujini) pa v proračun Republike Slovenije za vlaganje v nova delovna mesta, nove investicije in za odpravo revščine. Stroški vseh postopkov naj bremenijo stranko v postopku oziroma se poravnajo iz mase vrnjenega premoženja. Stroški nikakor ne smejo iti v breme državljanov.