Domov » O stranki » Naše delovanje in dosežki

Naše delovanje in dosežki

Stranka Slovenskega Naroda skladno s svojim izvenparlamentarnim statusom povsem neinstitucionalnega subjekta, nima prav nikakršnih izvršilnih ali zakonodajnih vzvodov za svoje delo, pa tudi finančnih sredstev ne. Gre za popolnoma volontersko politično stranko, nepoklicnih a zelo strokovnih članov, simpatizerjev in zunanjih sodelavcev. Zaradi teh velikih omejitev, seveda veliko težje vplivamo na slovensko uradno politiko, kot lahko vplivajo stranke, ki so izvoljene v Državni zbor. Ob stalni medijski blokadi, ki jo je deležna alternativna slovenska politika in civilna družba, SSN z zelo omejenimi finančnimi viri članarine nekako uspeva opravljati del svojega poslanstva, ki temelji izključno na prostočasnem delovanju članov, simpatizerjev in zunanjih sodelavcev, ki niso profesionalni politiki ampak eksistenco zase in svoje družine zagotavljajo z običajnimi službami. Našo idejo in prizadevanje si neredko prilasti katera od parlamentarnih strank in ga preko medijske propagande prikažejo kot svojega, zato vam bomo drage Slovenke in spoštovani Slovenci, kar na tem mestu predstavili nekaj po našem mnenju najbolj reprezentativnega delovanja in dela.

  1. član SSN je leta 1991 v Washingtonu uspešno sodeloval v diplomatskih pogajanjih s predstavniki ZDA in pri dogovarjanju s slovenskimi izseljanci v ZDA in Kanadi ter tudi v lobiranju pri drugih vplivnih neslovencih, ki so pomagali vplivati na takrat še nenakolonjeno zunanjo politiko ZDA in EU do slovenske osamosvojitve ter tako posredno dosegli, da ni prišlo še do hujše agresije Jugoslovanske armade na Slovenijo. Njihova uspešna diplomacija je privedla kasneje do priznanja Slovenije kot samostojne in suverene države. O ozadju osamosvajanja Slovenije je bila kasneje napisana knjiga z naslovom »Zmaj v viharju 1«, avtor knjige pa je prav sedanji član SSN, ki je bil takrat priča vsem dogodkom.
  2. člani SSN smo kot prvi v Sloveniji predstavili pilotski projekt novega delavskega solastništva in soupravljanja v podjetjih, ki so bila predhodno žrtev slabega managerskega vodenja oziroma upravljanja s strani države. Projekt je zaradi pišmeuhovstva vlade na »ledu« in verjetno čaka, da se sedanja nesposobna vlada poslovi ter prepusti pobudo tistim, ki nam je mar in hočemo Slovenijo pripeljati na pot socialne in gospodarsko uspešne ter politično neodvisne države.
  3. člani SSN smo sodelovali v neštetih razpravah in predložili veliko dokazil (originalnih listin in zemljevidov), ki govorijo v prid zgodovinskemu slovenskemu etičnemu ozemlju daleč preko današnjih meja, kar bo gotovo vplivalo na mnenje tistih, ki bodo imeli nalogo sodelovati pri dokončni razmejitvi južne meje, da to storijo čimbolj v skladu s slovenskimi interesi.
  4. članica SSN, profesorica slavistike, je poleg drugih knjig, letos prevedla tudi zelo pomembno knjigo ruskega zgodovinarja Jurija Venelina, o slovenski zgodovini do sredine 19. stoletja, ki prikaže slovenski narod v čisto drugačni luči, kot enega izmed najstarejših evropskih narodov z lastno državniško tradicijo in obsežnim civilizacijskim prispevkom.
  5. SSN je spomladi leta 2004 skupaj s Civilno iniciativo Franca Majcna sprožila pobudo za referendum o t.i. Izbrisanih in kar 4 mesece zbirala podpise za izvedbo referenduma proti nameri takratne LDS in SD, da neupravičeno podeli t.i. Izbrisanim nezakonite privilegije. Ustavno sodiščer nam je kar trikrat neupravičeno zavrnilo pobudo, ki jo je bilo potrebno vsakič na novo dopolnjevati. Pobudo si je kasneje prilastila Janševa SDS in si z velikim medijskim pompom na račun pobude SSN nabrala politične točke in tako uspela obrniti voljo državljanov na volitvah jeseni 2004 sebi v prid. Državljani Slovenije pa so kot že tolikokrat ostali brez pravice do obveščenosti o resničnem delovanju politične opozicije oziroma izvenparlamentarne SSN.
  6. leta 2006 je SSN kot edina politična sila začela navidezno nemogoč boj proti mariborskemu javnemu podjetju Nigrad in zmagala. V ta namen smo razdelili 8000 letakov, združili občane Maribora z okolico in začeli ter za občane ugodno končali pravno bitko proti nepravilnemu zaračunavanju priklopa na centralno čistilno napravo, ki jo je desetletja pred tem izvajal Nigrad in s tožbami spravljal v obup na tisoče občanov. Epilog naše akcije je bil povrnitev denarja tisočim občanom za nepravilno zaračunane komunalne storitve. Uspeh akcije je bil toliko večji, ker smo spodnesli tla pod nogami do takrat nedotakljivemu direktorju Nigrada, ki je potem moral zapustiti podjetje.
  7. SSN  je že leta 2006 izdala letak o neurejenih cenah dimnikarskih storitev. Po dolgoletnih pritiskih na lokalni in državni ravni smo uspeli prepričati vlado, da je končno uredila obračunavanje stroškov dimnikarskih storitev. Stroški dimnikarskih storitev se po novem obračunavajo le še glede na dejansko opravljeno delo in največ do zneska objavljenega v ceniku za posamezno kurilno napravo. Dosedaj so dimnikarji svoje storitve obračunavali pavšalno, ne glede na to, koliko časa so dejansko opravljali svoje delo. Občani so dejansko plačevali za storitev maksimalni znesek, četudi se je dimnikar takorekoč samo ustavil na obisku, kar dobro vedo predvsem uporabniki plinskih naprav za ogrevanje.
  8. SSN je edina od političnih strank dosegla, da je Državni zbor Republike Slovenije dne 18.02.2009, po 18 letih od osamosvojitve, končno sprejel zgodovinski sklep brez primere od osamosvojitve naprej, v katerem je med drugim zapisano, da so «slovenski organi izvajali pristojnosti, med drugim tudi v zaselkih na levem bregu Dragonje, na ozemljih na levem bregu Mure pri Hotizi, ter da je Republika Slovenija imela teritorialni stik z odprtim morjem in je izvajala jurisdikcijo nad celotnim Piranskim zalivom. Zaradi tega sklepa je izdajalskim politikom sedaj veliko težje Hrvaški prepuščati slovensko ozemlje in morje, ki je gospodarsko in življensko prepotrebno za obstoj Slovenskega naroda.
  9. SSN že od leta 2009 poizkuša uveljavljati pobudo o delavskem lastninjenju v državnih oz. javnih podjetjih pred stečajem, tudi z vključitvijo delavskih sindikatov. V pogovorih z vodstvi sindikatov IUV Vrhnika, Steklarne Rogaška Slatina in LTH Škofja Loka, nažalost le-ti niso pokazali nobenega interesa in so raje podprli stečaje podjetij ter odpustitev delavcev. Ker v SSN ne moremo do seznamov zaposlenih, da bi jim lahko direktno predstavili našo pobudo nam preostane le sodelovanje s sindikati, ki pa velikokrat sploh ne zasledujejo interesov svojega članstva (delavcev).
  10. SSN s kazenskimi ovadbami kot edinem možnem instrumentu nadzora ki je na razpolago izvenparlamentarnim strankam, poizkuša predstavnike slovenskih vlad prisiliti v spoštovanje pravnega reda. Tako smo kazensko ovadili bivšega predsednika vlade Mira Cerarja ml. in bivšo ministrico Andrejo Katič.