Domov » O stranki » Zgodovina

Zgodovina

Ustanovitev »Stranke slovenskega naroda« (SSN) sega v pomlad leta 1945, neposredno pred osvoboditvijo Slovenije izpod naci-fašistične okupacije. Skladno z danimi zavezami takratnih političnih dejavnikov na Slovenskem (predvsem komunistov ter ljudske stranke in liberalcev, ki so delovali na demokratičnih principih že pred vojno) zahodnim zaveznikom, da bodo po osvoboditvi (1946) organizirane demokratične volitve, začnejo potekati konsolidacije starih in ustanavljanje novih političnih subjektov.

Izmed nastajujočih političnih strank, se spomladi leta 1945 omenja tudi SSN, za katero poznamo podatek, da je eden izmed ustanovnih sestankov potekal v nunski šoli pri Trebnjem. Ustanovni člani SSN, so bili v glavnem borci slovenskih partizanskih enot. Člana SSN katerih ime se je še ohranilo, sta bila, Anton Nehanje iz Kranja in Martin Kastelic doma z Dolenjskega. Znano je tudi, da je bila na ustanovnem sestanku SSN, prisotna opazovalka Komunistične partije (KP), Zdenka Kidrič. Imena drugih ustanovnih članov SSN niso ohranjena iz razloga, ker so bili vsi ustanovni člani SSN leta 1946 po zasedbi oblasti s strani KP likvidirani, oziroma so se informacije izgubile zaradi uničevanja ahivskega gradiva v prejšnjem totalitarnem sistemu. V zvezi s takratno SSN obstaja tudi podatek o osebi, ki je bila posredno povezana s takratnimi dogodki. Profesor Ante Novak iz Maribora, ki prepreči prihod Borisa Kidriča na enega izmed sestankov SSN, na katerega je bil s strani članov SSN, povabljen Franc Rozman – Stane. Neposredno po volitvah leta 1946, vladajoča KP vso demokratično opozicijo (tudi SSN) ukine, oziroma fizično likvidira.

»Stranko Slovenskega Naroda« (SSN) ponovno obudi novo članstvo na ustanovnem kongresu leta 2002, na podlagi statutarnih sprememb »Stranke slovenskih narodnjakov« (Ssn).

Predhodnica narodnjakov, je leta 1993 ustanovljena politična stranka »Slovenska nacionalna desnica« (SND), katere ustanovni člani (Sašo Lap, Marjan Poljšak, Marjan Stanič…) leta 1992 izstopijo iz poslanske skupine Jelinčičeve »Slovenske nacionalne stranke« (SNS), zaradi nestrinjanja z radikalno kvazi nacionalistično, populistično in oportunistično politiko do post-komunističnega režima, ki jo uprizarja Zmago Jelinčič.

Leta 1998 se SND s prihodom novih vodilnih članov (Rudolf Lesjak, Rafael Kastelic, Ivan Verzolak…), preimenuje v »Stranko slovenskih narodnjakov (Ssn)«. Nekaj starih članov SND (med drugim tudi ustanovni člani Lap, Poljšak in Stanič) zapustijo Ssn, oziroma ostanejo kot neaktivni člani, vodenje stranke pa prepustijo drugim članom, razočaranim nad volilnim neuspehom na parlamentarnih volitvah leta 1996.

Neposredno po naslednjih parlamentarnih volitvah leta 2000 in ponovnem razočaranju nad slabim volilnim rezultatom, članstvo Ssn leta 2001, skupaj z novimi člani (Borut Korun, Ana Marija Hafner, Boris Malešič…), sklenejo namesto ustanavljanja povsem novega pravnega subjekta zamenjati staro Ssn z novo politično stranko, nove politične smeri in obstoječe tradicije iz leta 1945 in 1946. Zato na kongresu leta 2002 zamenjajo staro ime »Stranke slovenskih narodnjakov«, z novim imenom, »Stranka Slovenskega Naroda«. Skladno z novim imenom stranke in novo politiko, novi člani SSN vnašajo v stranko tudi novo neideološko domoljubno politično delovanje, usmerjeno ohranitvi zgodovinsko-politične in kulturne dediščine Slovencev ter družbene dejavnosti s katero želijo končati tranzicijski prehod in vzpostaviti normalno demokratično družbo. Leta 2007 na kongresu SSN nadaljuje z začrtano politiko in novimi vodilnimi člani (predsednik stranke Zdenko Vinkov,  podpredsednik Lovro Škrinjarič, predsednik Sveta Franc Očko…), leta 2009 je na izrednem kongresu SSN izvoljeno novo vodstvo (predsednica stranke Majda Orožen, podpredsednik Zdenko Vinkov in predsednik Sveta Miha Majc) ter marca letos (2014) na 5. rednem kongresu, prvič tročlano predsedstvo, v sestavi, Janica L. Millonig, Vincenc Gajser in Miha Majc ter predsednikom Sveta, Stanislavom Harihom.

Danes je SSN moderna neideološka, domoljubna narodna politična stranka.

Viri:
– spomini Borisa Malešiča
– mozaična dokumentarna oddaja TV Ljubljana iz prve polovice 80-let prejšnjega stoletja
– arhiv SSN

* vse bralce naše spletne strani vljudno prosimo, da nam sporočijo kakršne koli informacije o »Stranki slovenskega naroda ali njenih članih iz obdobja 1945 – 1946, oziroma druge informacije, ki so v neposredni ali posredni povezavi s SSN iz tega obdobja, v kolikor vedo zanje.