Kdo in kaj smo

Stranka Slovenskega Naroda ni svetonazorsko omejena politična stranka! Smo narodna stranka Slovencev negledoč na osebni svetonazor posameznika. Smo v prvi vrsti domoljubi globoko zazrti v 21. stoletje, torej naša primarna naloga ni boj za uveljavitev tako imenovane leve ali desne politične ideje, obe relikt 19. stoletja, ampak vzpostavitev zdravih temeljev državnosti, ki so pogoj za normalno življenje in enakopravnost vseh državljanov ter za obstoj Slovenske države in naroda. Na politično mišljenje posameznika ne mislimo vplivati, v kolikor ni destruktivno za narod in domovino, torej stremimo k normalizaciji države in družbe. V SSN zavračamo ekstremno leve politične ideje (komunizem, fašizem in nacizem) in levičarstvo kot negacijo države in prava (anarhizem, internacionalizem, kulturni marksizem) kot tudi ekstremno desne politične ideje (elitizem, monarhizem in imperialni kapitalizem). Prioritetno se posvečamo normalizaciji gospodarstva, ki je eksistenčnega pomena za vse državljane in na podlagi katerega se financirajo vse ostale dejavnosti, ter v aktivni uveljavitvi pravne države. Ena od pomembnih nalog SSN je tudi formalno-pravna sprava vseh Slovencev (dejanska že poteka), ki bo dala nov veter v jadra narodne enotnosti, ki je nujno potrebna za soočenje z izzivi prihodnosti ter odvzela veter iz jader tistim političnim silam, ki na podlagi razdora med Slovenci ustvarjajo svoje ozke politične in materijalne koristi.

Zagovarjamo tako socialne principe, kot tudi libertarne kapitalistične principe, kjer je to potrebno za osnovno preživetje državljana ali za uspešno delovanje gospodarstva. Smo za jasno razmejitev javnega od zasebnega lastništva.

Zagovarjamo javni delež v gospodarstvu in javno lastništvo nad težje ali neobnovljivimi naravnimi viri (pitna voda, večja hidro in termo proizvodnja energije, izkoriščanje rudnih bogastev s katerimi se v velikem obsegu in grobo posega v okolje…) ter nad primarno infrastrukturo (ceste, železnice, glavnimi telekomunikacijski vodi, mednarodnim letališčem in mednarodno pomorsko luko…). Seveda zagovarjamo tudi neomejeno privatno lastništvo nad proizvodnjo energije iz obnovljivih virov (sonce in veter), ter omejeno privatno lastništvo nad težje obnovljivimi ali neobnovljivimi naravnimi viri (voda, zemlja, rudna bogastva, biomasa, hidro, termalna proizvodnja energije…) in njihovo omejeno izkoriščanje.

Smo proti popolni privatizaciji finančnega in javnostoritvenenega sektorja. Zelo se zavzemamo za ohranitev zdravega naravnega okolja in za okolju čim manj obremenjujoč infrastrukturni razvoj.

Kaj pa Evropska Unija in evro?

V SSN imamo izdelano strategijo za Slovenijo, v ali izven EU. Z lastno valuto iz primarne emisije narodne banke, z vzporedno kriptovaluto, ali kot valuto EMU (evro). Povsod se bomo počutili kot riba v vodi. Smo zmožni prilagajanja v korist Slovencev in Slovenije kamorkoli nas bo zanesla pot v prihodnosti. Uspešno prilagajanje temelji na podlagi inovativnih gospodarskih rešitev razvitih v SSN in pametne zunanje politike. Težji so izzivi, z večjim veseljem in uspehom se posvečamo reševanju težav.