Domov » Blog » Slovenija, dežela brez prihodnosti!?

Slovenija, dežela brez prihodnosti!?

Arhiv objav

Slovenija je danes v zelo težavnem položaju, verjetno bolj kot pred osamosvojitvijo, ko smo bili vsaj narodno koherentni v projektu osamosvojitve. Gospodarstvo nazaduje, država razpada pred očmi naroda. Političnim

Podoba: integriteta.si

Podoba: integriteta.si

kalkulantom so te kaotične družbene razmere in brezvoljnost državljanov pisane na kožo. V vsesplošnem razočaranju nad politiko večina državljanov pravzaprav z volilno abstinenco škodi le sebi, osovraženim parlamentarnim politikom, ki jim je namenjen abstinenčni protest pa zagotavlja preživetje.

V Slovenji se že nekaj časa pojavljajo namerno sproducirane narodne delitve na t.i. ”vaše” in ”naše”, pojavljajo se celo zgodovinsko absurdne secesionistične težnje, enkrat po odcepitvi Štajerske, drugič po odcepitvi Primorske, ki jih plasirajo iz ozadja provokatorji ali od političnih sil na oblasti zmanipulirani nevedni državljani. Sedanje ”velike” politične stranke računajo na obči kaos in narodne delitve v nameri da bi si zagotovile čim več stalnih vernikov – volilcev, s katerimi ob mizerni volilni udeležbi lahko dosegajo dobre volilne rezultate. Parlamentarna politika ni več sposobna uspešnega upravljanja države, niti ne more državljanom zagotoviti delovnih mest, še manj socialne varnosti, zato ji neracionalni psihološki moment zelo odgovarja.

V tej splošni družbeni depresiji Stranka Slovenskega Naroda deluje ravno nasprotno, s pozitivno energijo in povezovalno. Smo moderna politična stranka brez zgodovinskih bremen a z dobrim poznavanjem zgodovine, da se lahko izognemo različnim ideološkim pastem. Slovencem ponujamo upanje in prihodnost, ki temelji na odlični gospodarski platformi. Na inovativnih gospodarskih rešitvah in na stimulativni podjetniški klimi, ki zagotavljata gospodarski zagon ter veliko novih delovnih mest. Dasiravno smo domoljubna narodna stranka, ki bi ji morale biti svetonazorske prioritete v narodnem ozaveščanju, v širjenju domoljubja in v varovanju narodnega ozemlja, katere seveda niti slučajno nismo potisnili v ozadje. Zakaj posebna pozornost prav gospodarstvu? Preprosto zato, ker hočemo državljanom z obladovanjem najbolj zapletenega in najpomembnejšega segmenta države – gospodarstva, dokazati da lahko veliko uspešneje vodimo in upravljamo državo od  trenutne politike na oblasti. V SSN imamo torej znanje in sposobnost obvladovati prav vse segmente države in državnosti, personalno kapaciteto pa lahko prav zaradi ideološke neobremenjenosti in etičnosti črpamo iz baze najsposobnejših državljanov, četudi niso člani stranke. Ljudem poizkušamo dopovedati, da je SSN nekoruptivna politična sila z dovolj znanja in sposobnosti, za dobro upravljanje z državo ter zavzetostostjo za varovanje nacionalnih interesov v odnosih s tujino. Vse zato, da bi bili državljani zadovoljni, da ohranimo narodno identiteto in zato da zapustimo dobro zapuščino našim otrokom.


Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *