Domov » Blog » Kako sanirati posledice 6. bloka TEŠ

Kako sanirati posledice 6. bloka TEŠ

Arhiv objav

V SSN smo pripravili rešitve kako s čimanjšimi finančnimi posledicami sanirati škodo, ki je nastala s projektom TEŠ 6. blok.

Podoba: Lojze Vrenčur

Podoba: Lojze Vrenčur

V grobem, gre za demontažo nove opreme in prodajo po nekaj nižji ceni zainteresiranim kupcem, obstoječo že izgrajeno infrastrukturo (hladilni stolp, cevovodi, zgradba, kurišče, konvejerji…) pa bi uporabili za sanacijo oz. modernizacijo blokov 4. in 5., ki nas še čaka. Izračun glede na sedanje tržne cene opreme kaže, da bi za opremo lahko iztržili nekje med 600 in 700 milijoni evrov. Del porabljenih sredstev za prej navedeno infrastrukturo bi izničila modernizacija 4. in 5. bloka TEŠ za katero bi uporabili že izgrajeno infrastrukturo. Tako predvidevamo, da bi se nastala izguba iz projekta TEŠ 6. blok gibala v celoti nekje med 400 in 500 milijonov evrov, kar je vsekakor bolje kot milijardne izgube skozi dolgoročno delovanje 6. bloka.

V kolikor bi lahko dokazali koruptivno delovanje Alstoma v povezavi s slovensko politiko pa bi bili stroški še neprimerno nižji.

SSN je bila vseskozi javno proti projektu TEŠ 6. blok, saj je bilo takoj jasno da gradimo nekaj česar srednjeročno ne potrebujemo in je investicijsko nevzdržno, tako s stališča stroškov kot varovaja okolja in to le iz razloga, da bi s provizijami in zaslužki iz poslov plačevanimi z javnim denarjem, zaslužile nekatere povezane osebe iz ozadja slovenske parlamentarne politike. Projekt TEŠ 6. blok je v nebo vpijajoča poslovna prevara na najvišjem nivoju z namenom prilastiti si javna sredstva na kriminalni način. V samem bistvu gre za kriminalno zaroto v kateri je sodelovala združno t.i. leva kot tudi t.i. desna politična opcija.


Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *