Domov » Blog » Slovenija v primežu migrantov

Slovenija v primežu migrantov

Arhiv objav

Evropska komisija predvideva nekaj stotisoč v okviru EU ter tisoče migrantov iz Afrike in Azije, ki jih bo morala sprejeti Slovenija.

 

Podoba: Arhiv SSN

Podoba: Arhiv SSN

Tukaj niso všteti desttisoči migrantov iz držav nekdanje SFRJ, ki prihajajo v Slovenijo sicer na zakonit način, a ostanejo in bivajo v glavnem nezakonito.

*migrant = oseba, ki največkrat nezakonito potuje v druge dežele zaradi oportunističnih razlogov (boljše oz. lažje življenje)

*imigrant = priseljenec zaradi oportunističnih razlogov (boljše oz. lažje življenje)

*begunec = prebežnik zaradi ogroženosti svojega življenja (vojna nevarnost, genocid, verska netoleranca…)

V času ko Slovenci nimamo za kruh in plačilo položnic, niti si ne moremo privoščiti zdravniško oskrbo, bomo zaradi brezbrižnih slovenskih politikov velikodušno sprejeli predvsem oportunistične migrante in drago plačali njihovo oskrbo. Kajti tisti begunci, ki resnično bežijo zaradi vojn največkrat nimajo denarja, da bi plačali tihotapcem “belega blaga” za nezakonito potovanje. V nekaterih državah Afrike in Bližjega vzhoda tihotapci ljudi združeni v kriminalne organizacije, dobesedno preko medijev propagirajo pot v Evropo in življenje v “evropskem raju”, kjer vsakemu tujcu velikodušno delijo socialne transferje. S takimi obljubami in z denarjem iz naslova socialnih transferjev, ki ga nezakoniti migranti resnično prejemajo v Evropi, vključno z brezplačno oskrbo v različnih migrantskih centrih, revne ljudi iz Afrike res ni težko prepričati na nezakonito pot v Evropo. Navkljub temu, da kriminalci svojim žrtvam največkrat poberejo celotno premoženje, dobijo v last njihove otroke ali celo odvzamejo telesne organe, ki jih potem preprodajo bogatim pacientom. Med migranti je odkritih tudi veliko kriminalcev, ki bežijo pred zakonom in celo islamskih teroristov, ki se potuhnejo med ostale migrante z vnaprej določenimi nalogami. EU in Slovenija tako s svojo kratkovidno migrantsko politiko v bistvu bolj kot samim migrantom pomaga predvsem kriminalcem in teroristom, namesto tistim ki pomoč res potrebujejo.

Dolgoročna težava sedanje kratkovidne migrantske politike se že kaže v nerešljivih problemih. V glavnem se migranti iz Afrike in Azije nikoli ne uspejo integrirati v družbo, saj so zaradi slabše izobrazbe, slabših preciznih rokodelskih sposobnosti in neznanja domačega jezika popolnoma nekonkurenčni evropski oz. domači delovni sili, ki pa je tudi v precejšnjem deležu brezposelna. Tako mnogo migrantov zaide v kriminal ali jih kot ranljive pripadnike družbe zlahka novačijo med islamske teroriste. V družbi tako postanejo večni problem, poleg varnostnih problemov iz naslova kriminala in terorizma, so za večno pripeti tudi na brezplačno socialno, pokojninsko, vzgojnovarstveno in zdravstveno oskrbo, torej v čisto breme državnega proračuna, ki ni dovolj velik niti za oskrbo “avtohtonih” državljanov.

SSN je izrecno proti sedanji kratkovidni migrantski politiki EU in Slovenije, torej proti uvozu imigrantov, ki bodo na dolgi rok prispevali k destabilizaciji evropskih držav! Zato smo poleg ostalih problemov, ki tarejo Slovence in Slovenijo obdelali tudi migrantsko politiko, na podlagi odprave vzrokov, namesto z neustreznim reševanjem posledic, tako da se deluje preventivno na mestu samem, namesto kurativno v sprejemanju migrantov. EU in Slovenija mora predvsem s svojo zunanjo politiko delovati v smislu preprečevanja oboroženih konfliktov, s propagando proti migracijam v problematičnih državah, v delovanju z namenom aretacije članov kriminalnih organizacij, ki nezakonito tihotapijo ljudi, ter sodelovanju z revnimi državami reševati njihove in s tem svoje družbene probleme. To se stori v partnerstvu s svetovanjem, vlaganjem kapitala v gospodarstvo, izobraževanjem in razvojem infrastrukture v ciljnih državah. Države EU ter predvsem Slovenija, pa v zameno pridobijo koncesije na surovinah, trg za svoje industrijske produkte ter oplemeniten vložen kapital.

Slovenski državljani se moramo zavedati, da se s prihodom migrantov, ki bi si najprej morali v svojih državah ustvariti dostojno življenje, delež proračuna, ki je namenjen za socialne pravice, zdravstvo, šolstvo…, še naprej “solidarno” deli med vse prebivalce Slovenije, tudi med novoprispele migrante, in to skupaj z dodatnimi stroški za oskrbo in bivanje migrantov, zato moramo biti Slovenci pripravljeni, na še večje zmanjševanje naših že tako precej okleščenih pravic in tudi delovnih mest, ki bodo poslej namenjena imigrantom!


Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *