Domov » Blog » Slovenska obrambna industrija nima možnosti!

Slovenska obrambna industrija nima možnosti!

Arhiv objav

Slovenci smo dokaj inovativen narod na vseh področjih. Enako tudi v “obrambni industriji” (OI), ki je zelo specifičen del gospodarstva. Proizvodi OI so lahko neubojni, varovalni in seveda tudi ubojni ter dosegajo med ostalimi

Podoba: C-Astral

Podoba: C-Astral

proizvodi drugih industrij največjo dodano vrednost glede na izdelek. Posamezni izdelki lahko dosežejo tudi več kot tisoč odstotkov dodane vrednosti na proizvod, glede na vloženo delo, material in ostale stroške. Gre torej za izredno donosno vejo industrije in posledično tudi velik priliv v državni proračun.

Težava nastane ko je potrebno pridobiti izvozno dovoljenje, ki ga izdaja “Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije” (MORS), brez katerega se izdelki OI ne smejo prodajati oziroma izvažati. Torej je vsak razvoj in zagon proizvodnje velik riziko za vsako podjetje saj ni neodvisno v svojem poslovanju, razen v primeru sodelovanja na razpisih ali pri naročilih MORS za potrebe Slovenske vojske, ki pa jih v teh kriznih časih skorajda ni več. Prav zato v Sloveniji ta vrsta industrija ni zaživela in tudi ne more zaživeti, vsaj dotlej dokler bo Slovenija politično nestabilna država. Tukaj mislimo predvsem na notranjepolitične razprtije in strankarska prerivanja, pa tudi na podrejenost slovenskih politikov do tujih interesov, ki jim seveda konkurenca ni povšeči.

Kljub precej nedvoumnemu Zakonu o obrambi, ki poleg ostalih predpisov ureja področje izdajanja izvoznih dovoljenj za proizvode OI, je pri izdaji dovoljenj precej prisotna tipična slovenska uradniška samovolja in celo zloraba javnih pooblastil zapovedana s strani določene politike, z namenom onemogočanja slovenskih proizvajalcev. Samovolja slovenske državne administracije, zunanji pritiski, spreminjajoče se svetovne politične razmere… pa oteškočajo tudi pridobitev bančnih garancij, ki jih potrebujejo proizvajalci da lahko sklenejo posle. Vsi legitimni kupci ponavadi zahtevajo bančno garancijo dobavitelja s katero se zavarujejo pred propadlimi ali slabo izvršenimi posli, bančne garancije pa izdajajo slovenske banke, ki že tako niso naklonjene slovenskemu gospodarstvu.

Interes SSN in državljanov Slovenije je hitra gospodarska rast in s tem povezana nova delovna mesta. Velik vpliv na rast gospodarstva pa lahko dosežejo prav slovenska podjetja OI, če jim bomo namenili dovolj pozornosti in jim olajšali pridobitev izvoznih dovoljenj. SSN se je v svoji inovativni gospodarski platformi zavezala k razvoju in rastu gospodarstva, torej mora biti interes vsakogar v Sloveniji podpora SSN, da bomo lahko zagotovili dobre pogoje za delovanje, razvoj in rast slovenskega gospodarstva.


Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *