Domov » Blog » V Sloveniji voda prišla do grla

V Sloveniji voda prišla do grla

Arhiv objav

Slovenija razpada pred našimi očmi!
Vse infrastrukturne, okoljske, socialne, zdravstvene, gospodarske… težave bodo čedalje hujše zaradi podnebnih sprememb in zaradi vsesplošne

Podoba: Tadej Regent / Delo

Podoba: Tadej Regent / Delo

korupcije ter neznanja ali brezbrižnosti slovenske parlamentarne politike kako uspešno upravljati državo.

Slovenci bomo podvrženi čedalje večjim težavam in revščini saj država propada in ne ščiti več svojih državljanov. Če država nima več denarja za enostavno pokrpanje lukenj na cesti ali obnovo mostu da bi čezenj lahko normalno potekal regionalni promet (vozniki čakajo ure v kolonah), kaj šele da bi s pravilno umestitvijo jezov in sistemov kanalov omejili poplave, potem je vrag odnesel šalo. A krivi smo sami ker volimo že 20 let ene in iste lopove ki se izogibajo odgovornosti tako da migrirajo iz ene stranke v drugo. In to kjub sposobni, pošteni in inovativni politični alternativi.

SSN več kot zmore urediti opisane težave a bo potrebno malo zaupanja in volje po pozitivnih spremembah tudi s strani volilcev.


1 Comment

  1. Christy says:

    And I was just woninrdeg about that too!

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *